• Huisvestingsadvies nodig?

  Maak gebruik van onze totaalaanpak!

 • Maatschappelijk vastgoed verkopen?

  Maak gebruik van onze specifieke aanpak!

 • Kantoorruimte aanhuren?

  Maak gebruik van onze totaalaanpak!

Verkoop gemeentelijk vastgoed

Oriënteert u zich als gemeente op het verkleinen van uw vastgoedportefeuille, de verkoop van maatschappelijk vastgoed of het afstoten van ander gemeentelijk vastgoed? Brickfield kan u op verschillende manieren ondersteunen hierbij:

 • Portefeuilleanalyse / verkoopstrategie
 • Taxatie
 • Verkoop / verhuur

 

Portefeuilleanalyse / verkoopstrategie gemeentelijk vastgoed

Graag helpen wij u bij het maken van de juiste keuzes als het gaat om aanhouden of afstoten van gemeentelijk vastgoed, waaronder maatschappelijke accommodaties. Met ons afwegingsmodel beoordelen wij uw portefeuille onder andere op

 • functionaliteit/inzetbaarheid voor maatschappelijke activiteiten
 • onderhoudsbehoefte
 • opbrengstpotentie in de markt bij verschillende bestemmingen
 • overwaarde ten opzichte van de boekwaarde
 • herontwikkelingspotentie
 • strategische (ontwikkelings)waarde voor de gemeente.


Taxatie gemeentelijk vastgoed

Taxaties worden veelal uitgevoerd op basis van het TMI-taxatiemodel. Dit model is ontwikkeld door het Taxatie Management Instituut (TMI) in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Het voldoet aan de (internationale) taxatiestandaards van het Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS) en de International Valuation Standards (IVS). Tevens worden hierbij de aanbevelingen gevolgd zoals opgesteld door het Platform Taxateurs en Accountants in het rapport “Goed gewaardeerd vastgoed” (2012). Op deze wijze bent u verzekerd van een kwaliteitstaxatie volgens de hoogst geldende normen in de markt.

Verkoop / verhuur gemeentelijk vastgoed

Voor de verkoop van gemeentelijk en/of maatschappelijk vastgoed hebben wij een specifieke aanpak ontwikkeld. Anders dan de traditionele “algemene” verkoop hanteren wij hierbij een pro-actieve aanpak gericht op één of meerdere specifieke doelgroepen. Bij de mogelijke verkoop van gemeentelijk vastgoed – maatschappelijk of commercieel van aard – zetten wij om te beginnen onze creativiteit in om de beste bestemming en/of de juiste doelgroep voor het pand te bepalen. Met deze doelgroep in het achterhoofd bepalen we in overleg met u:

1) Welke fysieke wijzigingen aan het pand eventueel noodzakelijk zijn om de interesse van deze doelgroep te wekken

2) Welke planologische wijzigingen hiervoor eventueel noodzakelijk zijn

3) Welke kanalen het beste kunnen worden ingezet om deze doelgroep te bereiken 

Deze doelgroep wordt vervolgens actief benaderd door ons ervaren telefoonteam. Daarnaast brengen we het pand onder de aandacht op specifieke websites en via social media. Waar dit meerwaarde heeft om de doelgroep te bereiken maken we tevens gebruik van de traditionele middelen zoals een verkoop- of verhuurbord aan het pand en advertenties in de lokale of regionale media. Tenslotte maken wij bij de verkoop van gemeentelijk vastgoed gebruik van ons uitgebreide netwerk van maatschappelijke en commerciele (vastgoed)organisaties.

Wilt u weten wat wij eventueel voor u kunnen betekenen bij de verkoop van gemeentelijk vastgoed? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.