Over ons

Als dynamische projectontwikkelaar hebben we een aparte visie op bouwen en wonen. We onderscheiden ons met onze inspirerende en duurzame projecten, waarvoor we geen bestaande groene open ruimte aansnijden maar verouderde gebouwen nieuw leven inblazen.

AANPAK,
transformatie en nieuwbouw

Bij onze projectontwikkelingen kan het in de eerste plaats gaan om de transformatie van bestaande gebouwen. Dat heeft natuurlijk onze voorkeur en is de meest duurzame oplossing. Denk aan, in onbruik geraakte kantoorgebouwen waarvan de basis technisch goed is. Of grotendeels leegstaande winkelcentra, bankgebouwen, overheidsgebouwen, kerken en andere religieuze gebouwen: vaak in het huidige gebruik sterk veranderd of afgenomen. Onze aanpak heeft geleerd, dat transformatie, uitbreiding of gedeeltelijke omvorming tot woningen vaak de beste oplossing is.

Daarnaast is in sommige situaties volledige nieuwbouw wenselijk en/of noodzakelijk. Bijvoorbeeld als de technische kwaliteit van de aanwezig bebouwing onvoldoende is, of wanneer een veel groter gebouw gewenst is. Daarbij zijn een goede relatie van de nieuwe bebouwing met de directe omgeving, een groene en klimaatbestendige inrichting van het terrein en aansprekende architectuur onze belangrijkste uitgangspunten.

 

 

 

Expertises

Voor vastgoed waar je op kunt bouwen heb je een solide partner nodig. Experts die kennis van zaken hebben in het gehele realisatieproces
  • Transformeren

    Hergebruiken van oospronkelijke kwaliteiten. 

  • Ontwikkelen

    Ontwikkelen is waarde toevoegen

  • Kansen zien

    Potentie voor herontwikkeling

Dit is Dominique de Wit. Dominique studeerde af in de richting Bouwkunde & Architectuur aan de TU Eindhoven in 1998. Daarna ging hij aan de slag als assistent-architect en volgden banen bij Deloitte & PwC als consultant en assistent-manager in Brussel, Amsterdam en Londen. Vanaf 2005 is Dominique actief als vastgoedadviseur en interimmanager en vanaf 2014 hield hij zich bezig met projectontwikkeling. Na zijn laatste opdracht als algemeen directeur bij OVER-gemeenten a.i. stopte hij in 2021 met interimwerk. Sinds dat moment is Dominique fulltime actief als projectontwikkelaar.